herbaa

 

Dźwirzyno 17.11.2020

Rada Gminy Kołobrzeg

Przewodniczący komisji skarg,wniosków

i petycji.

Tomasz Czechowicz

                                                                                              Wniosek.

 

Zwracam siędoPaństwa z żądaniem jak najszybszego rozpatrzenia zasadności podpisywania umów w ramach zadania pt.” Współpraca gminy z mediami” na rok 2021.Chodzi o wszystkie umowy ,które wygasają wraz z końcem roku 2020.O każdy podmiot zewnętrzny realizujący szeroko rozumiane usługi medialne,internetowe,prasowe.

                                                                                                                                                                              Tadeusz Ogiński

 

                                                                                                                       Uzasadnienie.

W związku z ogłoszeniem przez WHO stanu międzynarodowej pandemii w roku 2020 i przedłużeniu na 2021 uważam ,że pieniądze publiczne muszą być wydawane racjonalnie w czasie kryzysu. Nie widzę żadnego powodu aby w „urzędzie pracującym zdalnie” gdzie za cały personel do obsługi Nas ...podatników służy plastikowa skrzynka podawcza wydawać dziesiątki tysięcy złotych (140.000zł) na cykliczne płacenie za usługi ,które w czasie pandemii nie spełniają absolutnie swojej roli.Można w budżecie zarezerwować dużo mniejszą kwotę,która będzie służyła do jednorazowych zleceń w razie wystapienia takiej potrzeby.

Nadmieniam iż posiadamy w naszej jednostce samorządowej dział Promocji i kultury ...w którym zatrudnione są osoby na pełnych etatach i pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.Zasadnym więc jest ,żeby to nie podmioty zewnętrzne zajmowały się działaniami marketingowymi, informacyjnymi a także działalnością strony internetowej i mediów społecznościowych w naszej gminie , a ten dział.Tym bardziej ,że kompetencje nadzoru nad nim pełni nowo zatrudniona osoba na stanowisku vice-wójta.

 

 

Logicznym i zasadnym jest przyjęcie konkluzji,że skoro gmina w dalszym ciągu będzie zlecać usługi „kopiuj wklej”(inaczej tego nazwać nie można) podmiotom zewnetrznym to oszędności można szukać likwidując w/w dział Promocji i kultury.W dobie kryzysu jedno z tych rozwiazań jest wskazane.

 

Żeby nie być gołosłownym... od razu podam rozwiązanie ,które pozwoli na spełnienie tzw. zadań własnych gminy w zakresie informowania o jej działalności:

-Do umów z beneficjentami rozstrzygnięć w otwartych konkursach ofert organizacji pozarządowych i klubów sportowych proponuję dodać obligatoryjnie punkt o przesłaniu do działu Promocji raz w miesiącu informacji pisemnej (lub fotorelacji) oraz krótkiego filmiku dotyczacego biezącej działalności organizacji pożytku publicznego.W dobie internetu i telefonii komórkowej to standard.W naszej gminie około 25 podmiotów korzysta z dotacji celowych co daje 50 informacji miesięcznie do opublikowania.