Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


List otwarty radnego z Karcina…
7

W 2010 roku kiedy to jako wszyscy mieszkańcy składaliśmy wnioski do powiatu oraz do marszałka województwa w minionej kadencji została położona nawierzchnia asfaltowa . Zaledwie nie co ponad trzy metry szerokości tworząc drogę jednokierunkową. Dziury i muldy , oraz wrośnięte drzewa w pas drogi , powodują że poruszanie się tą drogą staje się coraz bardziej niebezpieczne. Nawet mijając się z rowerem trzeba usunąć się na dziurawe pobocze. Odnosząc się do ostatniej odpowiedzi Pana starosty z dnia 24 sierpnia 2015 roku odnośnie generalnej przebudowy naszej drogi , „ że wymaga zabezpieczenia w budżecie powiatu kołobrzeskiego znacznych środków finansowych i podaje się tu że na remont tej drogi potrzeba 2,5 miliona złotych na jeden kilometr” . Jako użytkownik tej drogi wnioskuję o wykonanie zadania w sposób który zapewni osiągnięcie przede wszystkim bezpiecznego i bezkolizyjnego przejazdu. A wspólnie z mieszkańcami wnioskujemy o : – Usunięcie wszystkich drzew od strony północnej przylegających do asfaltu. Drzewa te ewidentnie korzeniami niszczą pas jezdni. Odrosty które skutecznie zasłaniają widoczność , zabierają z użytkowania co najmniej metr asfaltu, gałęzie i konary utrudniają przejazd wyższym pojazdom, ważnym powodem jest również tworzenie się muld śnieżnych zimą. Mieszkańcy od lat deklarują że za każde usunięte drzewo posadzą dziesięć nowych. Myślę że na wykonanie tego zadania łącznie z frezowaniem pni nie są potrzebne miliony gdyż w większości materiał drzewny powinien stanowić zapłatę.

Jest już kilka odcinków drogi bez przydrożnych drzew i pobocze za asfaltem jest w lepszym stanie. W dalszym etapie w miejscu usuniętych drzew zaplanować można chodnik , bądź ścieżkę rowerową .

– Usunięcie zwału ziemi w pasie drzew od strony południowej.

Zalegająca ziemia w pasie drzew niejednokrotnie jest wyższa o 15 – 25 centymetrów niż kalenica asfaltu, która skutecznie blokuje odpływ wody, powodując tworzenie się dziur i muld obok asfaltu. Również myślę że zadanie to nie będzie aż tak kosztowne.

Poszerzenie asfaltu o co najmniej 1,2 metra.

– Dzisiaj jeździmy również ciężkim sprzętem rolniczym , wozimy płody rolne, jeżdżą autobusy i tiry, pobocze obok asfaltu staje się niejednokrotnie nieprzejezdne . Wykonanie korytowania z użyciem dobrego dobrze zawibrowanego materiału i poszerzenie asfaltu, będzie prędzej czy później musiało być wykonane. Środki finansowe zapisane w WPF gminy Kołobrzeg z przeznaczeniem na prostowanie odcinka przy kościele, powinny byś znacznie wsparte przez Starostwo Powiatu , tak aby przejazd przez całe nasze sołectwa był bezpieczny i bezkolizyjny . Mieszkańcy nie negują konieczności prostowania tego 200 metrowego odcinka , lecz wykonanie tylko tego zakresu inwestycji, jak zakłada projekt, nie będzie miało żadnego dobrego skutku , dla jadących po dalszej części drogi, po dziurach i narażając się na niebezpieczne kolizje. Informuję że w imieniu mieszkańców złożę osobne wnioski do budżetu, załączając niniejsze
pismo, do ;

Powiatu kołobrzeskiego, Gminy Kołobrzeg , Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Niniejszym pismem zwracam się do wszystkich którzy uważają że czas aby wieloletni marazm w sprawie drogi powiatowej został wykonany , proszę o zajęcie stanowiska oraz konkretne wsparcie.
Proszę wszystkich którzy otrzymają niniejsze pismo o wyrażenie swojego poglądu , oraz ewentualne propozycje jak sprawę załatwić. Niniejszym pismem zwracam się z serdecznym zaproszeniem , do uczestnictwa w zebraniu wiejskim w Karcinie , które odbędzie się dnia 24 / czwartek / września 2015 roku, w remizie OSP o godzinie 18.00. W przypadku braku możliwości uczestnictwa proszą o przesłanie swojej odpowiedzi na adres zkaldus@wp.pl

Z uszanowaniem Zbigniew Kałdus.

1. Pan Tomasz Tamborski
2. Pani Helena Rudzis – Gruchała
3. Pani Danuta Adamska – Czepczyńska
4. Pan Adam Dzik
5. Pan Krzysztof Zadka
6. Pani Magdalena Dąbrówka
7. Pan Włodzimierz Popiołek
8. Pan Julian Nowicki
9. Pan Jarosław Rzepa
10. Pani Anna Mieczkowska
11. Pan Marek Hok
12. Pan Czesław Hoc
13. Pani Grażyna Anna Sztark
14. Pan Lech Bany
15. Portal internetowy gminy Kołobrzeg
16. Portal internetowy – gminakolobrzeg.eu
17. Portal internetowy – dźwirzyno24.info
18. Portal internetowy grzybowo biz.
19. Portal internetowy – miasto Kołobrzeg.pl