Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Oficjalne stanowisko gminy w sprawie oblodzonych chodników…
kolobrzeg

Uprzejmie informuje Nas , że jak nie będziemy odśnieżać to ukarze Nas karą w wysokości 1500 polskich nowych złotych…hi,hi

To odpowiedź godna członka Platformy Obywatelskiej…umieszczona na oficjalnej stronie urzędu… to rozumiem , że to decyzja wójta….Dziękuję „nasz dobry gospodarzu” za informację , że będziesz Nas karał jak nie weźmiemy się do roboty. Odpowiedź godna człowieka , któremu na konto co miesiąc regularnie wpływa około 12.000 zł z naszych podatków.

Po takiej odpowiedzi zacznę sypiać ze sprzętem do odśnieżania, wiaderkiem z piaskiem i workiem soli. Jak tylko zobaczę w nocy , że pada to biegnę do roboty. Dziękuję o Panie Nasz i Władco za rozwiązanie problemów komunikacyjnych w naszej gminie. Cudotwórca…Jak szybko sprawa oblodzonych chodników została rozwiązana. Następny cud w wykonaniu naszej władzy.Jak trzeba będzie trawę kosić na wiosnę to też napiszcie na stronie to wyjadę kosiarką i wykoszę.

Jak trzeba będzie wał jakiś usypać to też jestem gotowy ze szpadlem stanąć i wyręczyć urzędników w ich obowiązkach. Nie karz mnie tylko o Panie i Władco.

A w sumie to chyba czas ….żeby zadać to pytanie : Za co Wy pieniądze pobieracie pracusie?

To jest reakcja decydenta na problemy zwykłych mieszkańców. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo obywateli i turystów….Dziękuję za troskę.

 

OFICJALNY KOMUNIKAT ZE STRONY GMINY DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA:

 

„Urząd Gminy w Kołobrzegu uprzejmie przypomina, iż obowiązek utrzymania czystości na chodnikach należy do właścicieli przyległych nieruchomości. I to właśnie oni odpowiadają za uprzątnięcie śniegu i lodu z chodników.

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r.( Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozdział 3 art. 5 „1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez (…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości”Uchwała Nr XXV/ 171/13 z dnia 26 lutego 2013 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołobrzeg.
Rozdział II Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości § 3 „Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez (…)6. niezwłoczne uprzątanie chodnika z błota, śniegu, lodu przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż chodnika”.

Przypominamy że, zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz.1094 ze zmianami)art. 117. Niespełnianie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku§ 1. „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.”W związku z powyższym w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i turystów prosimy o zastosowanie się do niniejszego komunikatu.”