Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Wnioski radnego…
kolobrzeg

Przychylam się także do propozycji zbadania przez radnych sprawy , czy w naszej gminie w ogóle jest rolnictwo i sprawy nurtujące rolników?
O funduszu sołeckim.
Czy pokwapił się ktokolwiek, aby wcześniej sołtysom przedstawić założenia nowej ustawy?
Czy dotychczas wykonywane zadania w ramach funduszu wsparcia z mocy prawa nie kwalifikowałyby się do ustawowego funduszu sołeckiego?Zapewne Izba Obrachunkowa zakwestionowała by nasz budżet.
W skali Kraju 66 % gmin radzi sobie z funduszem. W naszym województwie 63 gminy ustanowiły w 2014 roku fundusz sołecki na 2015 rok . W czym oni są od nas lepsi i jak sobie z tym radzą, pozostawiam do sprawdzenia i nawiązania kontaktów. Na pewno są lepsi w sprawie dbania o dobro całej swojej gminy.
To że sołtysi zagłosowali za nie wyodrębnieniem środków na fundusz sołecki , nie oznacza z automatu ,że będzie fundusz wsparcia.
Działania zorganizowane przez niektórych , bazujące na braku pełnej świadomości sołtysów uważam za świadome działanie przeciw dobru Gminy.
Z uszanowaniem Radny Zbigniew Kałdus