Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


2016-propozycje do budżetu.
kolobrzeg

 

Proponuje działki po byłej bazie Gminy Kołobrzeg tj. działka nr 777,778,779 oraz po drugie stronie ulicy 781,783,785,786,787,788 – obecne przeznaczenie działki nr 788 w planie jest pod parking. Natomiast pozostałe działki mają symbol C31, U, MW – tereny zabudowy usługi wielofunkcyjne – brak możliwości budowy domów jednorodzinnych. Potrzeba jest zmiana w studium. Możliwe jest również zmiana zapisów w studium dla działek przy ul. Wyzwolenia w kierunku „Białej Mewy” – jest to również teren gminny.

UZASADNIENIE:

Brak terenów pod budownictwo mieszkaniowe skutkuje migracją młodych ludzi z terenu Gminy Wiejskiej Kołobrzeg do Gminy Miejskiej Kołobrzeg. Brak programu zatrzymania tych ludzi w obrębie obszarów wiejskich będzie skutkowało mniejszymi wpływami podatkowymi w przyszłości. Trzeba stworzyć warunki aby w perspektywie kilkunastu lat zapewnić stabilne dochody naszej gminy.

  1. Przeniesienie przystanku autobusowego z okolic sklepu „Biedronka” w pobliżu osiedla „Rybakówka”

UZASADNIENIE:

Jest to niezmiernie ważne dla starszej części naszej społeczności. Odległość od osiedla na chwilę obecną jest dosyć duża. Stwarza to utrudnienia dla mieszkańców.

  1. Montaż lamp solarnych ul. Dębowa.

UZASADNIENIE:

Oświetlenie tej ulicy jest niewystarczające. Stwarza to duże utrudnienie dla mieszkańców

  1. Łącznik między szkołą ,a halą GOSTiR.

UZASADNIENIE:

Jest to inwestycja, która jednocześnie może załatwić problemy zdrowotne dzieci w okresie zimowym a także problemy lokalowe szkoły. Lokalizując w jego części np. dodatkowe sale lekcyjne a w szczególności pomieszczenie służące za świetlice wiejską. Pozytywnym skutkiem tej inwestycji będzie możliwość zwiększenia ilości dzieci uczących się ,a co za tym idzie i subwencji oświatowej jak i miejsce spotkań mieszkańców a w szczególności młodzieży tak jak to jest w innych świetlicach na terenie gminy Kołobrzeg.

  1. Wioska tematyczna usytuowana na przystani jeziora „Resko”.

UZASADNIENIE:

Inwestycja ,która pomoże w utrzymaniu i zagospodarowaniu przystani na jeziorze .Jednocześnie zwiększy atrakcyjność miejscowości i tego miejsca. Wioski tematyczne jednoczą lokalna społeczność, a także jest ogromna możliwość otrzymania dotacji unijnych. Na ten cel są przeznaczone dosyć duże środki z Unii. Z jednoczesnym zachowaniem pierwotnej funkcji tego miejsca.

  1. Tablice lub postumenty przy wjeździe i wyjeździe z Dźwirzyna związane z historią miejscowości.

UZASADNIENIE:

Podkreślenie turystycznego charakteru miejscowości.

7. Toalety publiczne przy wejściach na plażę oraz w miarę możliwości innych miejscach miejscowości – przy ul. J. Krasickiego, H. Sawickiej.

– Zejście na plaże przy „Białej Mewie” i przy ul. Nadmorskiej

8. Skwer z pomnikiem upamiętniającym „Żołnierzy wyklętych”.

UZASADNIENIE:

Każde nawiązanie do historii naszego kraju jest podstawowym obowiązkiem obywateli w nim żyjących. Przyszłe pokolenia muszą wiedzieć jak najwięcej o heroicznej i patriotycznej postawie naszych przodków.

9. Boisko do piłki nożnej.

UZASADNIENIE:

Pozwoli na znaczne zwiększenie funkcjonalności Gostir-u. W tej chwili w Dźwirzynie pomimo budowy nowej bazy hotelowej oferta jest znacznie ograniczona. Piłka nożna jest w dalszym ciągu najpopularniejszą dyscypliną sportową w Polsce. Brak boiska jest ogromną przeszkodą do zaprezentowania walorów turystycznych naszej miejscowości. Ponadto w Dźwirzynie działa klub sportowy „Rybitwa” który w swoim założeniu ma krzewienie kultury fizycznej w śród młodzieży.

10. Poprawienie estetyki budynku magazynowego i terenu przystani przy wale przeciwpowodziowym.

UZASADNIENIE:

Zaniedbania dotyczące funkcjonalności przystani widać na każdym kroku. Estetyka pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie, że wał jest zaprojektowany jako miejsce do spacerów.

11. zamontowanie dwóch spowalniaczy ruch na ul. Piastowskiej.

UZASADNIENIE

Po przebudowie ul. Piastowskiej stała się ona po ul. Wyzwolenia głównym szlakiem komunikacyjnym w Dźwirzynie. Jest to droga, która jest prostym odcinkiem jezdni i pozwala kierującym pojazdami silnikowym rozwijać dość duże prędkości stwarzającym tym samym poważne zagrożenie w ruchu kołowym. Ponadto przy w/w ulicy usytuowane są ośrodki w których wypoczywa wiele osób oraz dzieci. Usytuowanie takich spowalniaczy w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo wypoczywający osób oraz mieszkańców Dźwirzyna.

12. Budowa nowego oświetlenia ul. Ogrodowa, Cicha, Rybacka, Kołobrzeska, Słoneczna,

J. Krasickiego, Żeglarska w Dźwirzynie.

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2015 roku w dziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” została wpisana inwestycja polegająca na zaprojektowaniu oświetleniu w/w ulic. W związku z powyższym zasadne jest wykonanie oświetlenia tych ulic w 2016 roku.

Chabaj Krzysztof