Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Uffff…kształ ostateczny petycji gotowy.
kolobrzeg

 

 

Dlatego z satysfakcją przyjęliśmy zmianę na stanowisku osoby Wójta w ostatnich wyborach samorządowych. Wiążemy w dalszym ciągu duże nadzieje na nową jakość w dialogu z mieszkańcami naszej małej społeczności.

Jednak niepokoi fakt braku konsultacji społecznych w kwestii zbycia przystani jachtowej. Zauważamy także lekceważący stosunek obecnie funkcjonującej władzy do postulatów części mieszkańców naszej miejscowości ,którzy zaangażowali się w protest przeciwko sprzedaży w/w nieruchomości.

 

 

Jezioro Resko stanowi naturalne,ogólne dobro narodowe, którego nie powinno wyceniać się w kategoriach ekonomicznych. Winno służyć nie tylko naszemu pokoleniu ,ale również naszym następcom.

Sprzedaż prywatnemu inwestorowi ograniczy albo zamknie możliwość korzystania z dostępu do jeziora mieszkańcom i turystom. Jesteśmy unikalną miejscowością na polskim wybrzeżu. Posiadamy dostęp do jeziora i morza. To niewątpliwy atut.

 

 

 

W związku z tymi faktami na dzień 07.08.2015 Sołtys, Radny i Rada Sołecka zwołali zebranie wiejskie, na którym przedyskutujemy dalsze kroki w sprawie wstrzymania sprzedaży tego miejsca inwestorowi prywatnemu.

W XXI zgodnie ze strategią rozwoju turystyki w poszczególnych miastach naszego kraju takie miejsca traktowane są ze szczególnymi przywilejami. Najlepszym tego przykładem jest miasto Koszalin, które pomimo braku naturalnie występujących terenów rekreacyjnych inwestuje w sztuczne zbiorniki wodne z korzyścią dla mieszkańców i turystów.

 

 

Uważamy ,że przystań jachtową należy traktować jako dobro wspólne wszystkich mieszkańców naszej gminy. A także jako miejsce szczególnie cenne ze względu na jego walory krajobrazowe oraz miejsce mogące służyć wszystkim mieszkańcom gminy turystycznej jako miejsce wypoczynku . Dlatego też do tej petycji dołączymy podpisy mieszkańców ,którzy są przeciwni sprzedaży tej nieruchomości. Kopie pisma wyślemy do

władz miasta Kołobrzeg oraz do gminy Barth( niemiecka wersja językowa) -strategicznych

partnerów naszej gminy starających się o dofinansowanie ze środków unijnych. Skoro w

naszej gminie brak pomysłów i środków na wykorzystanie dla dobra społeczności lokalnej

takiego miejsca to może te dwa partnerskie samorządy będą miały jakiś atrakcyjny i

przemyślany pomysł na zagospodarowanie tego miejsca.

 

Z wyrazami szacunku Mieszkańcy.