Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Pismo Zbyszka…

Głowaczewo dnia 07 marca 2016 r.

 

Szanowni Państwo.

 

Na podstawie różnych i różnie interpretowanych informacji, chciałbym odnieść się do spraw dotyczących naszych sołectw.

Od chwili powołania sołectwa Głowaczewo , również i wcześniej mieszkańcy Głowaczewa składali postulaty posiadania choć niedużej salki gdzie dzieci i mieszkańcy mogli by się spotkać , oraz przeprowadzić zebranie wiejskie. Tu pragnę nadmienić , że świetlicę sołectwo posiadało , lecz pomieszczenia te gmina sprzedała. Również w tamtym okresie tworzenia złej atmosfery w stosunku do Głowaczewa chęć posiadania własnego miejsca do spotkań mieszkańców się nasiliła.

 

Nasi mieszkańcy mają prawo swoje środki z funduszu sołeckiego przeznaczać zgodnie ze swoją wolą. W minionej Kadencji brak było stanowczej decyzji co do miejsca posadowienia na początek wiaty, którą to zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego i deklaracji wkładu fachowej własnej pracy, wykonać adaptacje wiaty na pomieszczenie świetlicowe. Aktualnie jest prowadzone postępowanie zgodnie z przeprowadzonym referendum w sołectwie, pozyskania na plac sołecki działki przy dworcu kolejowym.

 

Odnosząc się do różnych interpretacji potrzeby budowy świetlicy na boisku w Karcinie chciałbym przedstawić kilka faktów;

Obiekt remizy to my strażacy , również przy licznym wsparciu mieszkańców wybudowaliśmy w tak zwanym czynie społecznym. Przez ostatnie lata wszelkie prace wykonywane były bazując na fachowcach budowlanych, naszych druhów OSP Karcino, również z udziałem Głowaczewa. Wybudowaliśmy okazały pomnik św. Floriana ku czci wszystkim z całej okolicy, którzy wpisali się w historię straży pożarnej Karcino. Dbamy o ten obiekt zapewne lepiej jak o swoje. Sołectwo Karcino posiadało budynek przy kościele, który gmina sprzedała. Obiekt po Gminnej Spółdzielni gdzie odbywały się liczne imprezy, również z funkcjonowaniem klubo -kawiarni, również gmina sprzedała. Istniejąca świetlica mieszcząca się w niewielkiej części budynku po szkole , gdzie znaczna część obiektu zastała również sprzedana przez gminę.

 

Inwestycja budowy świetlicy na boisku sportowym , która jest w środku sołectwa i służyć zapewne będzie nie tylko dobrze działającemu klubowi sportowemu Resko , ale również mieszkańcom, stanowi rekompensatę za sprzedane obiekty. Mam ogromną nadzieję że również przyczyni się do większej integracji wśród mieszkańców.

 

Oczywistym jest , że głównym i priorytetowym zadaniem dla naszych sołectw jest droga powiatowa, bezpieczeństwo i uciążliwość poruszania się tą droga jest bezsporne. Zapewne wszyscy wiecie jaka jest moja determinacja w tej kwestii. Mimo dwóch wizji lokalnych , deklaracji na piśmie zarządu dróg, że do końca 2015 roku zostanie naprawione pobocze, mimo łagodnej zimy, nic nie zrobiono. Pewnie znów będzie konieczne drastyczne pismo, jak przed żniwami, wycięcie odrostów.

 

W sprawie dróg polnych chciałbym prosić rolników i mieszkańców na zebranie gdzie omówimy sposoby ich naprawy, omówimy również inne tematy.

 

Również chciałbym poinformować że złożyliśmy wniosek do urzędu marszałkowskiego o dotację na wykonanie nieodzownej dokumentacji na kompleksowe wykonanie remontu i rewitalizacji terenu naszego kościoła.

 

Z uszanowaniem Radny Zbigniew Kałdus .