Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Szukanie oszczędności…pismo Pana Tadeusza do komisji skarg i wniosków.
herbaa

 

Logicznym i zasadnym jest przyjęcie konkluzji,że skoro gmina w dalszym ciągu będzie zlecać usługi „kopiuj wklej”(inaczej tego nazwać nie można) podmiotom zewnetrznym to oszędności można szukać likwidując w/w dział Promocji i kultury.W dobie kryzysu jedno z tych rozwiazań jest wskazane.

 

Żeby nie być gołosłownym… od razu podam rozwiązanie ,które pozwoli na spełnienie tzw. zadań własnych gminy w zakresie informowania o jej działalności:

-Do umów z beneficjentami rozstrzygnięć w otwartych konkursach ofert organizacji pozarządowych i klubów sportowych proponuję dodać obligatoryjnie punkt o przesłaniu do działu Promocji raz w miesiącu informacji pisemnej (lub fotorelacji) oraz krótkiego filmiku dotyczacego biezącej działalności organizacji pożytku publicznego.W dobie internetu i telefonii komórkowej to standard.W naszej gminie około 25 podmiotów korzysta z dotacji celowych co daje 50 informacji miesięcznie do opublikowania.