Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Informacja o OZE….
panele

 

 

Na dzień 12 kwietnia wpłynęło ponad 65 zgłoszeń przystąpienia do programu „ PROSUMENTA’’ realizowanego przez gminę. Informujemy że zakończenie naboru chętnych osób chcących być wytwórcą i jednocześnie konsumentem czystej ekologicznej energii nastąpi około 25 kwietnia. Aktualnie jest wykonywany wstępny audyt, potrzebny do wykonania analizy spełnienia wymogu ustanowionego przez NFOŚ i GW w Warszawie. Aby Gmina mogła uczestniczyć w programie , musi mieć łącznie uczestników na co najmniej jeden milion złotych kosztów kwalifikowanych. Wprawdzie NFOS i GW jeszcze nie ogłosił dokładnego terminu naboru wniosków dla Gmin, ale w związku z tak licznym zainteresowaniem, Pan Wójt uznał że należy czynić wszystko aby nasza Gmina miała szanse jeszcze w tym roku zakończyć całą, wcale nie łatwą procedurę inwestycyjną. Informujemy że jest już szczegółowy regulamin naboru wniosków na program „ prosumenta ‘’ realizowania inwestycji przez Bank Ochrony Środowiska. Nabór wniosków rusza 24 kwietnia 2015 r, zainteresowanym w samodzielnej realizacji, polecamy kontakt z Bankiem. Planujemy że około 22 – 24 kwietnia powiadomimy uczestników o spotkaniu na którym , to zostaną przez Państwa podpisane wstępne umowy na realizacje programu. Na podstawie tych umów zastanie wykonany szczegółowy audyt , na posesjach wszystkich uczestników , zgodnie z warunkami „ prosumenta ‘’ i po zbilansowaniu zostanie podpisana umowa z Funduszem. Następny etap to ogłoszenie przetargu na wykonanie całego zakresu inwestycji. W tym miejscu informujemy, że to Gmina jest beneficjentem programu i przez okres trzech lat, tak zwanej trwałości programu gmina będzie właścicielem instalacji , ale z prawem pobierania pożytków przez właścicieli posesji. Właśnie to powoduje, że od wartości 40 % dotacji nie pobierany jest podatek dochodowy. W linii realizacji inwestycji „ prosumenta ‘’ przez WFOŚ i GW w Szczecinie i przez BOŚ Bank, podatek dochodowy jest naliczany.

Wskazane było by aby w ostatnich dniach tego roku zgłosić do operatora sieci o przyłączenie instalacji /nieodpłatnie, wniosek na stronie bip. operatora/ , tak aby skorzystać z ustawy o odnawialnych źródłach energii , gwarantującej odsprzedaż nadwyżki energii do sieci operatora po 01- 01 -2016 roku w stałej gwarantowanej cenie przez 15 lat. Prosimy Wszystkich Państwa o bardziej szczegółowe zainteresowanie , śledzenie przekazywanych informacji, oraz namawianie sąsiadów. Bycie Prosumentem, przynajmniej na początku nie jest wcale łatwe, ale różnych satysfakcji szybko się doczekamy.

Niniejszym również, informujemy Państwa że Gmina Kołobrzeg zamierz przystąpić do programu PROW – Ministerstwa Rolnictwa , skierowanego do zakresu wytwarzania odnawialnej energii, ale tylko na potrzeby własne, gdzie co najmniej 55 % udziału w całym pakiecie kosztów kwalifikowanych musi być przeznaczone dla osób fizycznych , tu program przewiduje 90 % dotacji wszystkich kosztów kwalifikowanych. O szczegółach tego programu napiszemy w następnym artykule .Z poważaniem Zbigniew Kałdus.