Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Sprzątanie po PO…
kukiz

Kto odpowiada za te straty? Czy szkoda wyrządzona państwu została naprawiona?
Nie, dowiodły tego wyniki wyborów prezydenckich w 2015 r. i wysoki poziom frustracji społeczeństwa, konsolidującego się wokół ruchu Pawła Kukiza i. Ostatni sondaż podaje 58-procentowe poparcie zaufania społecznego dla Pawła Kukiza, lidera nowo tworzącego się ruchu społecznego. Dopiero Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mają po 54 procent poparcia.
Jednomandatowe okręgi wyborcze nie będą panaceum na wszystkie żale i patologie, ale dają szansę, są pewnego rodzaju umową społeczną zawartą między wybranym posłem do Sejmu RP a jego elektoratem. Kładą na barki posła ogromną odpowiedzialność przed wyborcami za prawidłowe zarządzanie polską gospodarką i dają nadzieję milionom osób na godne życie. A może by jeszcze bardziej zaznaczyć wpływ wyborców na posła, dając wyborcom danego okręgu po dwóch latach możliwość odwołania posła, nie spełniającego obietnic wyborczych, w drodze referendum okręgowego (na wzór możliwości odwołania władzy samorządowej, jak prezydentów miast, burmistrzów i wójtów). Dałoby to jeszcze większy wpływ na związanie posła z okręgiem i niedokonywania jakichkolwiek wolt. również wzmiacniałoby ideę wprowadzenia JOW. Bo przecież wyborca jest pracodawcą posła, który często dotąd zapominał o swoich zobowiązaniach względem wyborców.
Od pierwszych demokratycznych wyborów w 1989 r. mija 26 lat. Rzeczywistość roku 2015 daleka jest od początkowego entuzjazmu, że w wolnej, demokratycznej Polsce WSZYSTKIM nam będzie żyło się lepiej. Polska dokonała przez ten czas ogromnego skoku cywilizacyjnego, ale nie wszystko działa w niej jak należy.
Dlatego potrzebne jest w Polsce
WIELKIE NARODOWE SPRZĄTANIE
poprzez pokazanie społeczeństwu możliwych kierunków programowych:

1. Kompleksowy audyt polskiej gospodarki od 1990 r. – prywatyzacja, bilans prywatyzacji, finanse
2. Lustracja ekonomiczna podmiotów prawnych i fizycznych – aferalność bogacenia się, nieuzasadnione i kryminogenne przetargi itp.
3. Kompleksowa weryfikacja aparatów urzędniczego, sądowniczego, podatkowego pod kątem apolityczności, aferalności, złego wykonywania funkcji
4. Transparentność w doktrynach obronności, polityki zagranicznej, polityki społecznej
5. Określenie stosunków społeczno-ekonomicznych w kraju
6. Określenie stosunków politycznych (ordynacja wyborcza (JOW), rola sejmu, senatu, organów państwowych itp.)

Jeżeli mamy mówić o zmianie systemu, co było hasłem przewodnim kandydata na prezydenta Pawła Kukiza, jedynego kandydata, który takie hasło głosił, to porządki powinny zakładać takie kierunki działania.

Autor:Jadwiga Siedlecka-Siwuda

Grafika:Mariusz Szewczyk