Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Zejście na plażę w Grzybowie
kolobrzeg

Przypomnę historię realizacji tej inwestycji.
W poprzedniej kadencji wójt Kowalski mamił nas finansowaniem tej budowy przez Gminę Kołobrzeg. Faktycznie w budżecie gminy przez dwa kolejne lata było zarezerwowane 800 tys. zł na w/w inwestycję. Mało tego Urząd Morski w Słupsku jako administrator pasa nadmorskiego wykonał na swój koszt projekt techniczny zejścia z wolą przekazania go nieodpłatnie gminie. Według oświadczenia Z-cy Dyrektora Urzędu Morskiego Adama Borodziuka byłej Z-cy Wójta P. Mikołajczak projekt się nie spodobał, ponieważ nie zawierał elementów małej architektury – czyli oświetlenia, ławeczek itp. UM wykonał więc na swój koszt również i ten projekt ale dotychczas nie wiadomo dlaczego zejście nie zostało zrealizowane. Obecny Wójt P. Włodzimierz Popiołek nie potrafił odpowiedzieć jaki jest los tej inwestycji, więc udałem się bezpośrednio na rozmowy z panem Adamem Borodziukiem.

Przedstawię Państwu ustalenia, jakie zapadły w trakcie spotkania:

1. Urząd Morski ma pełna dokumentację techniczną zejścia i z chwilą decyzji o realizacji wystąpi o pozwolenie na budowę,

2. Pod koniec kwietnia 2016 r. zapadnie decyzja, czy znajdą się środki w budżecie UM (kwota ok. 1 000 000 zł) na tą inwestycję.

3. Urząd Morski zrealizuję część techniczna zjazdu, a elementy małej architektury ma sfinansować Gmina Kołobrzeg.

4. Dokumentacja na małą architekturę została przekazana UG Kołobrzeg z kosztorysem inwestorskim.

Po rzeczowej rozmowie z Panem Borodziukiem żywię głęboką nadzieję na realizację zejścia przez Urząd Morski w Słupsku, który okaże się sprawniejszym inwestorem od naszej gminy.
Wszelkie nowe informacje zostaną Państwu przekazane niezwłocznie.

Radny Gminy Kołobrzeg Sołtys Grzybowa
Tomasz Szafrański

 

zzz