Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Co chciał skontrolować radny Chabaj , że go usunęli z funkcji przewodniczacego?
kolobrzeg

Załącznik do Uchwały

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2016 ROK

I KWRATAŁ

  1. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016

II KWARTAŁ

  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za 2015 rok,

  2. Sformułowania opinii Komisji o realizacji budżetu Gminy za rok 2015 oraz wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Kołobrzeg za rok 2015,

III KWARTAŁ

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.

IV KWARTAŁ

  1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku.

Według potrzeb:

  1. Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Gminy Kołobrzeg w 2016 roku,

  2. Prowadzenie kontroli zleconych przez Radę Gminy,

  3. Komisja Rewizyjna dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta i Radę Gminy Kołobrzeg.

Ponadto Komisja Rewizyjna w 2016 roku przeprowadzi kontrolę w zakresie:

– kontrola GOSTiR w Dźwirzynie – porównanie przychodów i rozchodów w latach 2014 – 2015r w tym umowy dzierżawy, hala sportowa, camping „Biała Mewa”, przystań jachtowa ( pobyt ratowników etc.)

– umowy dzierżawy – gospodarka mieniem gminnym – celowość, poziom dochodów itp.

– delegacje pracowników urzędu Gminy Kołobrzeg w 2015 roku.

– opłaty związane ze zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego tzw. darowizny na rzecz Gminy Kołobrzeg

– wydatki związane z tzw. kontaktami z mediami za roku 2015 i 2016 – celowość, zasięg, korzyści etc.