Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Ciąg dalszy….gminnego The Times.
times0005

Zacznę może od tego :

Definicja prasy

„Prasa to publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą. Są to w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe. Prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. Prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską. Z kolei czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku.”

Czyli, nasz gminny AFISZ podlega pod ustawę i powinien być zgłoszony do Sądu Okręgowego…nawet ja tak musiałem uczynić. Oto dowód.

Zatrudniając tylu prawników nie mam wątpliwości co do tego , ze gmina działa zgodnie z obowiązującym prawem. Dotyczy to oczywiście także oficjalnej „strony sołtysów”.Bo inaczej można nazwać byłoby ich „nieuczciwymi”…Stąd moje zapytanie o informację publiczną. O to jestem spokojny, ale idąc dalej w tym kierunku napotykam na jedno tzw. ALE…

Aby możliwe było wydawanie gazety przez samorząd, w pierwszej kolejności np. rada gminy musi wydać specjalną uchwałę o utworzeniu i wydaniu gazety samorządowej. Następnie należy zarejestrować tytuł prasowy we właściwym sądzie okręgowym.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym decyzja o utworzeniu i wydawaniu gazety samorządowej musi być wyrażona w formie uchwały rady gminy. Dodatkowo decyzja o wydawaniu gazety musi być poparta koniecznością wykonywania konkretnych zadań publicznych. Przykładowo mogą być to zadania publiczne związane z kulturą, wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej czy promocji gminy.”

A ja właśnie szukałem uchwały Rady Gminy odnośnie tego tematu. I pewnie przez nieuwagę nie mogę jej namierzyć…Szybciej będzie jak zapytam w trybie informacji publicznej o wskazanie numeru uchwały. Nie chcę oczywiście zajmować czasu urzędnikom na odpisywanie „oszołomom”…upsss ostatnio jestem „zaplecznikiem , ale warto uporządkować pewne sprawy. Poza tym ten mój „pęd do wiedzy” jest jak nałóg. A radnym nie chcę przeszkadzać w weekend. Bo pewnie powiedzieliby mi kiedy taką uchwałę podjęli.