Dźwirzyno24.info

Ta strona jest archiwalną wersją starej strony dzwirzyno24.info


Parę słów….Zbyszek Kałdus.

Również został sprzedany budynek szkolny przy kościele, budynek po zlewni mleka, gdzie jest zakład tokarski. Sołectwo Głowaczewo również posiadało obiekt w którym była świetlica. Uwzględniając wartości społeczne które sołectwa nasze wykazały w zakresie budowy remizy strażackiej , gdzie w wyniku zaangażowania mieszkańców i strażaków oraz znacznego wsparcia materiałowego z funduszu PZU i gminy został wybudowany nowy budynek remizy strażackiej. Dzisiaj jest dobrze zadbany i służy całemu społeczeństwu. Dzięki dobrze działającemu K S Resko i dobrej współpracy z władzami gminy doszło do podjęcia tej inwestycji. Chciałbym wyrazić swoją pełną aprobatę , z myślą że inwestycja ta przysłuży się do dalszej aktywizacji i integracji całego naszego środowiska .

 

Chciałbym również prosić wszystkich zaangażowanych w tą inwestycję, aby również wsparli zabieganie o najważniejszą dla naszego wspólnego środowiska inwestycję w zakresie bezpieczeństwa i bezkolizyjnego poruszania się na naszej wspólnej drodze , będącej w gestii powiatu. Mimo że na chwilę obecną nie ma żadnej determinacji ze strony starostwa , będę zabiegał aby w przyszłym budżecie znalazły się środki wspierające ten cel.

 

Niniejszym również chciałbym poinformować ze wystąpiłem z inicjatywą i przygotowałem wniosek o dotację da naszego filialnego kościoła. Z satysfakcją informuje ze dnia szóstego czerwca ksiądz proboszcz podpisał umowę o udzielenie dotacji dla kościoła w Karcinie. Uzyskaliśmy wsparcie w kwocie 10 000 złotych .

 

Z uszanowaniem Radny Zbigniew Kałdus